Code 95

VAKBEKWAAMHEID CODE 95

Vakbekwaamheid - Nascholing / Code 95

De nascholing of vakbekwaamheid is een relatief nieuw begrip in de transportsector. Professionele bestuurders met een rijbewijs van de categorie C of de categorie D zijn verplicht deze nascholing te volgen. Elke vijf jaar dient de chauffeur het rijbewijs te verlengen. Dit kan door 35 uren, ofwel vijf lesdagen nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum zoals Ad-Visio BV

Alle professionele chauffeurs met een rijbewijs van de categorie C of de categorie D die werken en / of wonen in de Europese Unie moeten sinds 2003 voldoen aan de vakbekwaamheid.

Deze regel houdt in dat de buschauffeurs  en de vrachtwagenchauffeurs naast het rijbewijs tevens een attest van vakbekwaamheid moeten kunnen voorleggen met vermelding van de Code 95.

Door 35 uur nascholing te volgen, kan je dit attest om de vijf jaar vernieuwen.

Je rijbewijs blijft nog wel geldig maar zonder dit attest ben je niet meer in orde met de Code 95.

Concreet wil dit zeggen dat buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs vijf opleidingen moeten volgen, ofwel 35 uur.

Tweede cyclus (2016 - 2021) en verdere cycli

(*) Vanaf 2016 zijn er 3 verplichte onderwerpen (tweede en volgende cycli van 35 uur nascholing)

a. Nascholing in rationeel rijden (vb. Defensief rijden en ladingzekeren)

b. Toepassen van de voorschriften (vb. Rij- en rusttijden / wegcode / digitale tachograaf, )
c. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek (vb. EHBO, Veiligheid, Ergonomie, Fit & gezond onderweg, klantgericht handelen, )

OPGELET: tweemaal dezelfde module mag NIET.

Aanvullend dient u als chauffeur minimum 3 uur effectief te rijden.
Dit komt aan bod in onze opleidingen defensief en ecologisch rijden.

Voor de vervaldatum van uw nascholing, moet u als chauffeur uw rijbewijs laten aanpassen op de bevoegde dienst van uw gemeentehuis. Vervolgens start de tweede cyclus van de nascholing / vakbekwaamheid en heeft u 5 jaar de tijd om de nodige opleidingen te volgen.