Advies Veiligheidsbeleid

Consultancy & trajectbegeleiding

Het Ad-Visio team van preventieadviseurs beschikt over een ruime ervaring in de diverse aspecten van veiligheid.

Onze activiteiten hierin zijn: veiligheidscoördinatie, veiligheidscultuur upgrade en veiligheidsbegeleiding


Bewust welzijn op het werk is een ruime en maar eigenlijk een uitdagende materie. Het is dikwijls de te complexe benadering vanuit een intellectuele kijk via pure managementmodellen die hier ongemerkt hindernissen en weerstand opwekken.

Ad-visio biedt u een humanere kijk en deskundigheid om u te begeleiden via op maat gemaakte trajecten naar een transformatie waar welzijn en veiligheid samenhangen en door iedereen ondersteunt wordt.
Wij ondersteunen bedrijven en organisaties bij het verwezenlijken van de doelstellingen – een performant preventie- en welzijnsbeleid – aangepast aan de eigen cultuur en noden.

Dankzij die jarenlange ervaring, de ruime kennis en de algemeen erkende knowhow op het gebied van begeleiding op maat, beschikken we over de middelen om concrete en professionele bijstand te bieden.


  • wilt u een verbindend leiderschap binnen uw bedrijf waar iedereen deel van uitmaakt?
  • Wilt u een veiligheidscultuur in uw bedrijf die op alle gebied een win win win betekent?
  • Wilt u een veiligheidscultuur die bepaalt wordt door de leiddinggevenden en de werknemers en op zijn minst proactief is of enkel door de preventieadviseur in standgehouden wordt?
  • Wilt u leidinggevenden die bewust en efficient omgaan met een beleid waar zij zichzelf kunnen ontplooien? 
  • Krijgt u geen vat op de risico’s in uw onderneming en wilt u een daadkrachtig plan om deze in kaart te brengen en aan te pakken en waar iedereen wordt betrokken via het activeren en creëren van persoonlijk leiderschap?
  • Kent u de risicos zoals boreout, burnout en chronische stress of wacht u tot u wordt geconfronteert hiermee en waar de kosten zowel op psychish als financieel vlak zeer hoog kunnen zijn? Kent u het belang van de eu stress?
  • Wilt u een reële verandering teweeg brengen in de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf?
  • Wilt u een efficient welzijnsbeleid waar iedere iedere stap duidelijk is en een directe impact genereert op uw team?
  • Bent u zich bewust van het belang van coachend leiderschap en de impact op de groei van het bedrijf?
  • Beseft u in welke mate een verandering vanuit teamwork en betrokkenheid een impact heeft op het imago van het bedrijf, de verhoging van de kwaliteit, het goed voelen van alle medewerkers, de transformatie van een ego gericht team naar een team met gedeeld leiderschap,en de impact op de kracht van uw team?


Onze gespecialiseerde en ervaren experts begeleiden u graag met een projectmatig traject op maat.

Contacteer ons even, we bespreken de mogelijkheden met u.