Ergonomie

ERGONOMIE

ERGONOMIE IS HET AANPASSEN VAN DE WERKPLEK EN DE WERKDRUK AAN  DE MENS

ERGON KOMT VAN WERK EN NOMOS VAN WET

ERGONOMIE IS HET TOEPASSEN VAN MIDDELEN, METHODES, OM TE ONTWERPEN  OM DE VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN WERKNEMERS TE OPTIMALISEREN IN ARBEIDSSITUATIES


ERGONOMIE OMVAT DRIE DOMEINEN

                                                             

             FYSIEKE                                COGNITIEVE                         ORGANISATORISCHE 

          ERGONOMIE                             ERGONOMIE                               ERGONOMIE                                                     


WIJ GEVEN ADVIES OPLEIDING EN COACHING IN HET KADER VAN UITBOUW EN IMPLEMENTATIE

VAN HET PREVENTIEBELEID ERGONOMIE.

DAGELIJKS WORDEN ER LASTEN GETILD, GEDUWD, GETROKKEN EN VERPLAATST MET OP KORTE EN LANGERE

TERMIJN OVERBELASTING OF KWETSUREN TOT GEVOLG.

BIJ VEEL BEDRIJVEN IS MEN ZICH NOG ALTIJD NIET BEWUST VAN DE GEVOLGEN VOOR MENSEN DIE KANTOORWERK DOEN.

MEN IS ZICH NIET BEWUST VAN DE JUISTE HOUDING EN VAN DE INSTELLING VAN HUN WERKPLEK,

WAT OP LANGERE TERMIJN RESULTEERT IN GEZONDHEIDSKLACHTEN.

 

ALLE TRAININGEN ZIJN BESCHIKBAAR:

IN-COMPANY TRAINING: OP MAAT VAN UW BEDRIJF OF ORGANISATIE

PERSONAL COACHING: INTENSIEVE EN PERSOONLIJKE TRAINING

COMPACTE WORKSHOP: KORTE KRACHTIGE PRAKTIJKSESSIES

TRAIN DE TRAINER SESSIES: LAAT JE VASTE VEILIGHEIDSCOACHES OPLEIDEN