persoonlijke ontwikkeling

ONZE TRAJECTEN

PERSONAL COACHING

ONZE PERSONAL COACHES STREVEN NAAR EEN COACHING MET ALS DOEL ACTIEVE, SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFGEWOONTE DIE EEN KORTETERMIJNPLANNING OVERSCHRIJDT.  EEN VERHOOGDE LEVENSKWALITEIT & GEZONDHEIDSBEVORDERING IS HIERVAN HET RESULTAAT. ER WORDT VOORAL AANDACHT GEGEVEN AAN DE PERSOON EN ZIJN OF HAAR MINDSETTING.

KEN EERST JEZELF ALVORENS TE WILLEN GROEIEN.

ZELFREFLECTIE, JEZELF KENNEN & WILLEN GROEIEN ZIJN  ENKELE VAN DE BELANGRIJKE SETTINGS.
MINDSETTING 

UIT JE COMFORTZONE STAPPEN EN VOORAL EEN GROWING MINDSETTING ACTIVEREN. JE GRENZEN VERLEGGEN EN UITDAGINGEN DURVEN AANGAAN MET JEZELF EN JE OMGEVING.
VEILIGHEIDSCOACH

DE VEILIGHEIDSCOACH STIMULEERT AANDACHT VOOR VEILIGHEID EN VEILIG GEDRAG BIJ MEDEWERKERS, LEIDINGEVENDEN ea.

WERKEN SAMEN MET DE DIRECTIE, PREVENTIEADVISEURS, LEIDINGGEVENDEN EN ANDERE MEDEWERKERS.

HOUDT MEDEWERKERS AAN GEMAAKTE AFSPRAKEN EN PROCEDURES t.a.v MELDING ONVEILIGHEID.

HIJ OF ZIJ ZORGT ERVOOR DAT VEILIGHEID EEN VANZELFSPREKEND BEGRIP WORDT & BLIJFT BINNEN DE ORGANISATIE.

HIJ OF ZIJ BETREKT IEDEREEN BINNEN DE ORGANISATIE BIJ HET VEILIGHEIDSBELEID.


PALD

Personal Assistent for Lifelong Destress   

DIT UNIEK SYSTEEM GEEFT ONS DE MOGELIJKHEID ZOWEL HARTSTRESS (hartcoherentie) ALS NEUROSTRESS TE METEN VIA EEN ENKELE APP.

VOOR DE EERSTE KEER KAN MEN STRESS LEVELS OBJECTIEF MONITORREN EN MAAKT MEN DE MEDEWERKERS BEWUST EN PRO-ACTIEF WAT BETREFT HET GEDRAG OM CRONISCHE STRESS EN BURNOUT TE VOORKOMEN.