consultancy en coaching voorbeelden

CONSULTANCY AND COACHING VOORBEELDEN

  • Begeleiding van het top management

Wij betrekken het top management en de directie in het ontwikkelen van een proactieve veiligheidscultuur en bieden concrete handvatten aan om een visie en strategie te ontwikkelen en hier aan bij te dragen.

  • Workshops hiërarchische lijn

Ers is een grote nood aan een niewe mindsetting binnen de de hiërarchische lijn en wij zijn de aangeweze partner om u hier in bij te staan en via het sensibiliseren en het coachen om deze een actieve bewuste rol in het preventiebeleid te laten spelen. 

  • Workshops werknemers

Betrokkenheid bij het preventiebeleid geldt ook voor de basis. Wij bieden een reeks van methodes en trainingen op maat aan, zoals, persoonlijk en bewust leiderschap in veilig werken, participatieve risicoanalyse, proactieve toolboxmeeting en 5S.

Doel: de betrokkenheid van alle werknemers te verhogen.Veel voorkomende thema’s zijn:het herkennen en melden van gevaren en en te hoge risico’s.

  • Audits en thematisch onderzoek

Voor grote risicothema’s wordt, met inbreng van interne en externe expertise, een plan van aanpak gemaakt. Op deze manier kunnen de risico’s via technische en organisatorische maatregelen beheerst worden. Ad-visio toetst ook de conformiteit met de welzijnswetgeving en de efficiëntie van het preventiebeleid.

  • Sensibilisering op de werkvloer

In sommige gevallen is het nodig om het gedrag rond bepaalde risico’s te beïnvloeden. Welk bewust veiliggedrag wordt verwacht? Maak de DO's en de DONT's zichtbaar en duidelijk?

  • Brochures en handboeken op maat

Ad-visio maakt uw bedrijfbrochures en handboeken op maat, om het onthaal van nieuwe werknemers te verbeteren, om contractors te informeren of om werknemers te sensibiliseren.

  • Veiligheidsdagen

Tijdens eenSafety Day of veiligheidsdag kan u uw werknemers sensibiliseren en alert maken voor mogelijke risico’s op de werkvloer en voor het nemen van de nodige preventiemaatregelen.Wij komen langs en luisteren naar de specifieke behoeften die heersen binnen uw bedrijf. Vervolgens maken we een gepersonaliseerd voorstel voor u.


Praktisch
Hebt u specifieke wensen of vragen, neem dan contact op met onze klantendienst op het telefoonnummer 0491257943 of via hete-mailadres:info@ad-visio.be