Subsidies

OPLEIDINGSCHEQUES

Heb je een job en wil je een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques geniet je van een financiële tussenkomst van € 250 per kalenderjaar.

                                                           Voor alle voorwaarden =

Winteropleidingen


Wat is een winteropleiding?


Tussen 1 december en 31 maart kan u voor uw arbeiders van Paritair Comité 124 beroep doen op het voordelig winteropleidingssysteem.

Dit systeem houdt in dat uw werknemers werkloos worden gesteld wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden).

Als werkgever hoeft u op deze manier géén loonkosten te betalen en de arbeider ontvangt naast de werkloosheidsuitkering nog een opleidingspremie van het FVB (het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw).


Het hoeft geen slecht weer te zijn om winteropleiding te volgen!

Ongeacht de weersomstandigheden kan u van in de periode van 1 december tot en met maart uw arbeiders op weerverlet plaatsen om opleiding te volgen.


Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een winteropleiding?

Arbeider zijn van Paritair Comité 124

Opleidingen in de periode van 1 december tot en met 31 maart

Opleiding van minimum acht uur

De opleiding dient tijdens de werkuren door te gaan. Dus niet op avonden of zaterdagen.

De arbeider dient werkloos gesteld te worden wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden).

Er kan maximum 160 uur opleiding in de winterperiode per arbeider opgebruikt worden.


Zaakvoerders die samen met hun arbeiders de opleiding volgen, genieten van dezelfde tussenkomst in de opleidingskost

(maximum twee zaakvoerders per opleiding).


KMO-PORTEFEUILLE OPLEIDINGEN en ADVIES


KMO PORTEFEUILLIE TRAININGEN      (Erkenningsnummer : DV.0218772 )

MO PORTEFEUILLIE ADVIES               (Erkenningsnummer : DV.A.219490 )

Ad-Visio werd na een kwaliteitsaudit erkend als aanbieder van de KMO-portefeuille. Voor heel wat klanten betekent dit dat ze een subsidie (30% of 20%) kunnen ontvangen van van het opleidingsbedrag of adviesbedrag . Om te weten of u hiervoor in aanmerking komt, en hoe u deze subsidie kunt aanvragen, hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet.

 

  Komt u in aanmerking voor de KMO-portefeuille?

  WANNEER SPREKEN WE OVER EEN KLEINE KMO ?

  • Minder dan 50 werknemers
  • Jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 10 miljoen euro.


  WANNEER SPREKEN WE OVER EEN MIDDELGROTE KMO?

  • Tussen 50 en 250 werknemers hebben
  • Jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen euro

   

  Zowel kleine als middelgrote KMO’s kunnen genieten van de KMO-portefeuille. De steun is wel verschillend tussen beiden


  WIE IS GEEN KMO, EN KAN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE KMO-PORTEFEUILLE ?

  • Grote ondernemingen die meer dan 250 werknemers hebben OF een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro
  • Private ondernemingen die meer dan 25% gesubsidieerd worden door de overheid
  • Vzw’s
  • Overheidsdiensten

  OPGELET:

  KMO EN VOV combineerbaar


  VLAAMS OPLEIDINGS VERLOF


  Sinds 1 september 2019 werd het stelsel van Betaald Educatief Verlof in het Vlaams gewest vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

  Werknemers uit de privésector mogen afwezig zijn op het werk voor het volgen van een opleiding terwijl hun loon doorbetaald wordt.  De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

  Voorwaarden:
  De volledige opleiding van min. 32u moet binnen een periode van maximum 12 maanden afgewerkt zijn.  Deze periode start bij de eerste les.

  De werknemer:

  • dient een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding te volgen (code95 is voor een chauffeur een geldig pakket opleidingen)
  • dient ingeschreven te zijn in min 5 opleidingen van 7u code 95.  ( totaal van 35u)
  • dient tewerkgesteld te zijn in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest
  • moet minstens halftijds tewerkgesteld zijn.  Werkt hij minder dan 4/5de dan kan hij het VOV enkel opnemen wanneer de opleiding tijdens de werkuren wordt gevolgd.
   Een voltijdse werknemer heeft recht op maximaal 125 uren VOV.
  • licht zijn werkgever tijdig in

  De werkgever:

  • dient melding te maken bij Ad-Visio dat hij wenst gebruik te maken van VOV
  • moet de aanvraag tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen indienen door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform opleidingsincentives;
  • moet de aanvraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding indienen;
  • zal een forfaitair bedrag van 21,30 euro / uur terugbetaald krijgen.
  • de totale tussenkomst voor het lespakket van 35u bedraagt €809,4 ((7.6u*5)*€21,3)