Opleiding preventieadviseur niveau 3

OPLEIDING PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 3

AMET POTENTI  TORQUENT IPSUM DOLOR. 

De preventieadviseur dient op de hoogte zijn van alle wettelijke verplichtingen op het vlak van welzijn en veiligheid op de werkvloer volgens de ARAB/ CODEX.

Hij of zij stelt een gezondheidsbeleid voor uw organisatie op en stelt een globaal preventieplan en een jaaractieplan op.


WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING?

Deze opleiding wordt gegeven door docenten die allemaal als preventieadviseur niveau I of niveau II reeds een hele bagage aan ervaring hebben verworven en de inhoud van deze opleiding perfect kunnen plaatsen in de praktijk.

Ervaringen van diverse sectoren zoals de bouw, de metaalsector, de voedingsector en de chemie zijn vertegenwoordigd.

Specialiteiten zoals ergonomie, vertrouwenspersoon en psychische aspecten zijn geïntegreerd.

De opleiding wordt gegeven op een inspirerende en boeiende wijze volgens .

KOSTPRIJS: 950 euro excl.btw


Subsidies : kmo portefeulle

VOV Vlaams Opleidings Verlof

Opleidingscheques 

Constructiv

Alimento

ONDERWERPEN

CODEX / ARAB

ERGONOMIE

RISICOVOLLE TAKEN

VEILIGHEIDSBELEID

DYNAMISCHE RISICOBEHEERSING

BEDRIJFSHYGIENE
PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

AREI ELECTRICITEIT

GEVAARLIJKE GOEDEREN

ONGEVALLEN /EHBO /BHV

JAARLIJKS ACTIEPLAN
EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE

WELZIJN OP HET WERK

EDTC EN KEURINGEN

WERKGEVER EN DE HIERARCHISCHE LIJN

COVID19

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

DUUR VAN DE OPLEIDING


44 uren in:

11 halve dagen

of

11 avonden

of

5,5 volle dagen 

DE OPLEIDING KAN OOK INHOUSE GEGEVEN WORDEN VANAF 8 PERS

DOELGROEP


Kandidaat hoofd van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming van een C- of D-bedrijf en die de wettelijk vereiste basisvorming wilt volgen.

Medewerker van een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming.

HR medewerkers die wensen actief te participeren in het welzijnsbeleid.

Leden van de hiërarchische lijn die de wettelijke taken en verplichtingen willen kennen.

Zaakvoerders die wensen inzicht te krijgen in het welzijn op het werk.

Zaakvoerder die eventueel wenst zelf de leiding van de Interne Dienst te nemen.

Leden van het CPBW die op korte tijd de wetgeving onder de knie willen krijgen.